CRAA – přihláška – pro fyzické osoby

CRAA – přihláška – pro právnické osoby

Články ke stažení
Zveřejněné články jsou plně k dispozici, stačí je správně citovat:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Czech Rope Access Association [online]. Datum vydání článku. [cit. datum, kdy bylo z článku čerpáno]. ISSN 2571-0656. Dostupné z: url článku

Bezpečnost dojezdů lanových sjezdů (publikováno 30. 12. 2023)

Naplněno před 25 lety (publikováno 30. 12. 2023)

Historický záchranný postroj (publikováno 2. 12. 2023)

Zabezpečení střechy objektu proti pádu osob (publikováno 8. 8. 2023)

Porovnání koncepce jednotek požární ochrany obcí předurčených k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva se zařízeními civilní ochrany (publikováno v květnu 2023 v časopise Krízový manažment. 2023, roč. 22, č. 1, s. 46-53. ISSN 1336-0019. DOI: 10.26552/krm.C.2023.1.46-53)

Pohled na BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou při inspekčních činnostech na jeřábech (publikováno v květnu 2022 ve sborníku Jeřáby 2022 – bez boje není vítězství. Ostrava: DTO CZ, s.r.o., 2022)

Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky (publikováno v únoru 2022 v časopise Bezpečnost a hygiena práce, 2022, roč. 72, č. 2, s. 21-25. ISSN 0006-0453)

Zpracovaná rizika pro výškové práce – tisk stránek za sebou (publikováno 16. 2. 2022)

Zpracovaná rizika pro výškové práce – tisk coby brožura (publikováno 16. 2. 2022)

Přehled použití pohyblivých zachycovačů pádu (publikováno 31. 1. 2022)
Overview of use of fall arresters (published on January 31st 2022)

Terminologie kotvení (publikováno 10. 1. 2022)

Aktualizovaná publikace Přehled právních norem a předpisů… (publikováno 12. 11. 2021)
Aktualizované stránky pro vložení do starší publikace Přehled… (publikováno 12. 11. 2021)

Publikace Názvosloví lezeckých uzlů – tisk stránek za sebou (publikováno 11. 11. 2021)

Publikace Názvosloví lezeckých uzlů – tisk coby brožura (publikováno 11. 11. 2021)

Porovnání uzlů pro zkoušku dynamické pevnosti (publikováno 3. 9. 2021)
Comparison of knots for dynamic strength test (published on September 3rd 2021)

Vliv poškození oka na pevnost horolezeckého motýlka (publikováno 11. 8. 2021)
Influence of damage of the loop on the strength of an alpine butterfly (published on August 8th 2021)

Pohyblivé zachycovače pádu (publikováno 7. 8. 2020)

Názvosloví uzlů (publikováno 3. 5. 2020)

Prořezy stromů podél elektrického vedení (publikováno 14. 3. 2019)

Rozhodnutí EK o posuzování a ověřování vlastností kotvicích zařízení (publikováno 5. 6. 2018)

Publikace – A5 tisk stránek za sebou (publikováno 22. 5. 2018)

Publikace – brožura tisk A4, vazba V1 A5 (publikováno 22. 5. 2018)

Osobní výstroj pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (publikováno 9. 5. 2018)

Kdy lze kotvicí zařízení dle ČSN EN 795 použít více než jednou osobou (publikováno 25. 3. 2018)

Jak jsme vyvíjeli „českého Petzla“ (publikováno 19. 10. 2017)

Lezecké techniky při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou  (publikováno 3. 2. 2017)

Upozornění na potřebu mimořádné prohlídky přezek Cobra (publikováno 18. 2. 2016)

Kotvení při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou (publikováno 16. 12. 2016)

Úpravy sestupových zařízení na Urale (publikováno 21.8.2016)

Odborná příprava pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (publikováno 18. 2. 2016)

Rozhodnutí Evropské komise k EN 795 (publikováno 23. 12. 2015)

Nová podoba podoba ČSN EN 12275 (publikováno v prosinci 2013)

Nová norma pro slaňovací brzdy (publikováno 28. 4. 2013)