Za práci ve výškách se považuje práce a pohyb pracovníka na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutím nebo sesutím (sklouznutím) nebo nad vodní hladinou či jinou látkou ohrožující v případě pádu život nebo zdraví pracovníka utopením, popálením, poleptáním, zadušením nebo akutní otravou a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Pokud se jedná o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků, musí být k takovéto činnosti pracovníci odborně vyškoleni a vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky.

Výstroj
Účastníci a instruktoři profesních kurzů jsou povinni při kurzech užívat osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, ne horolezeckou výzbroj. Jediné povolené výjimky jsou přilby certifikované podle EN 12492, kladky certifikované dle EN 12278.

Doporučená výstroj:
– postroj (EN 361, EN 358 a EN 813)
– přilba (EN 397 či EN 14052, obojí se zapínatelným podbradním páskem nebo EN 12492)
– dva výstupové prostředky (EN 12841 B, příp. i EN 567)
– slaňovací brzda (EN 341:1992 nebo EN 12841 C)
– dvě volné odsedací smyčky (EN 354)
– odsedací smyčka k ručnímu blokantu (EN 354)
– pohyblivý zachycovač pádu (EN 353-2, a/nebo EN 12841 A)
– krátká smyčka k pohyblivému zachycovači pádu (EN 354) nebo tlumič pádové energie (EN 355)
– min 5× spojka oválného tvaru (EN 362) [2x do odsedací smyčky, 1x k ručnímu blokantu, 1x do slaňovací brzdy, 1x ke kladce]
– 1x karabina HMS (EN 12275, EN 362)
– lano (EN 1891)
– nůž
– pevná nadkotníková obuv
– rukavice pětiprsté
– ochranný pracovní oděv