Za práci ve výškách se považuje práce a pohyb pracovníka na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutím nebo sesutím (sklouznutím) nebo nad vodní hladinou či jinou látkou ohrožující v případě pádu život nebo zdraví pracovníka utopením, popálením, poleptáním, zadušením nebo akutní otravou a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Pokud se jedná o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků, musí být k takovéto činnosti pracovníci odborně vyškoleni a vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky.

Výstroj
Účastníci a instruktoři profesních kurzů jsou povinni při kurzech užívat osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, ne horolezeckou výzbroj. Jediné povolené výjimky jsou přilby certifikované podle EN 12492, kladky certifikované dle EN 12278.

Doporučená výstroj:
– postroj (EN 361, EN 358 a EN 813),
– přilba (EN 397 či EN 14052, obojí se zapínatelným podbradním páskem nebo EN 12492),
– dva výstupové prostředky (EN 12841 B, příp. i EN 567) + příslušenství,
– slaňovací brzda (EN 341:1992 nebo EN 12841 C),
– dvě volné spojovací prostředky (odsedací smyčky) (EN 354),
– spojovací prostředek (odsedací smyčka) k ručnímu blokantu (EN 354);
– pohyblivý zachycovač pádu (EN 12841 A a/nebo EN 353-2,)
– krátká smyčka k pohyblivému zachycovači pádu (EN 354) nebo tlumič pádové energie (EN 355)
– min 6 × spojka (EN 362) [2x do odsedací smyčky, 1x k ručnímu blokantu, 1x do slaňovací brzdy, 1x ke kladce];
– polohovací, plynule stavitelný, prostředek (EN 358);
– jisticí sestava Y se spojkami a tlumičem pádové energie (EN 355);
– nůž;
– pevná obuv;
– rukavice pětiprsté;
– ochranný pracovní oděv.

Výstroj pro provedení kurzu:
– lana (EN 1891 A),
– kotvicí prostředky (EN 795),
– spojky (EN 362),
– materiál pro sestrojení kladkostroje,
– záchranný set, lékárnička,
– prostředky pro ochranu a transport lan.