Veškeré uvedené kurzy slouží k nabytí znalostí a dovedností pro bezpečný výkon pracovních činností nebo sportovních aktivit ve výškách a nad volnou hloubkou a jako takové mohou být školeny pouze instruktory CRAA s platnou instruktorskou certifikací. Skládají se z teoretické výuky a praktického výcviku (s výjimkou poučení a seznámení, které mají pouze teoretickou výuku).

PROFESNÍ KURZY
Jedná se o kurzy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prováděné na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Absolvování profesních kurzů slouží zejména k provozování výdělečné činnosti ve vztahu s pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou, nebo mohou být nezbytné k provozování některé činnosti či ke vstupu na konkrétní pracoviště

INSTRUKTORSKÉ KURZY
Slouží k přípravě kvalifikovaných instruktorů a jejich asistentů.

SPORTOVNÍ KURZY
Jedná se o kurzy (s výjimkou instruktorských), které neslouží výdělečné činnosti, ale k zájmové či sportovní aktivitě. Jejich absolvování není vyžadováno žádným předpisem