CRAA – Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách, z. s.

IČO: 04666852
Čáslavská 407
735 81 Bohumín

DS ID: efhskfy

číslo účtu: 280 092 9968 / 2010 (FIO banka)

CRAA – Ústav bezpečnosti práce ve výškách, z. ú.

IČO: 09934910
Nušlova 49
158 00 Praha 5

DS ID: pdpmd6q

číslo účtu: 220 200 0577 / 2010 (FIO banka)

infocraa.cz

www.facebook.com/CRAAcz