Doporučená literatura

 • ANTONÍN, Jiří a BELICA. Ondřej. Přehled právních norem a předpisů upravujících práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Praha: Česká speleologická společnost a CRAA, 2018. ISBN 978-80-87857-32-8.
 • BELICA, Ondřej. Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5055-2.
 • Cave Rescuer’s Manual. Speleo secours Francais, 2005
 • FRANĚK, Ondřej, Petra SUKUPOVÁ a Viliam DOBIÁŠ. První pomoc nejsou žádné čáry, ale dokáže zázraky!: minipříručka první pomoci. Česko: O. Franěk, 2017. ISBN 978-80-254-5911-9.
 • MARBACH, Georges a TOURTE, Bernard. Alpine Caving Techniques, Allschwill, Caving Publications International, 2002. ISBN 3-908495-10-5.
 • MATÝSEK, Radomil. Průmyslové lezectví – učební texty pro instruktory. Bolatice: Aretea 2003
 • MATÝSEK, Radomil. Speleoalpinismus. Ostrava: Gazela, 1993. Knihovna České speleologické společnosti. ISBN 80-900198-9-7.
 • RUCKÝ, Emil. Průmyslové lezectví a záchranářství. 2. rozs. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. ISBN 8086111334.
 • WAGNER, Josef a kol. Stručná skripta. 2. aktualizované vydání. Bohumín, 2014.

 

Další literatura dostupná na trhu, se vztahem k oboru

 • BOSÁK, Pavel. Jeskyňářství v teorii a praxi. Praha: Česká speleologická společnost, 1988.
 • BUŘIČ, Petr a Richard FRANC. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany, Praha: Tiskárna MV ČR, 2003. ISBN: 80-86640-07-8.
 • CAUCHY, Emmanuel. Průvodce horskou a cestovní medicínou. Praha: Cohen Property & Development, 2013. ISBN 978-80-260-4762-9.
 • DOLEŽAL, Ferdinand. Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou. Praha: PSIHT, 2002
 • FRANC, Richard a kol. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zásahové činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou. Ostrava, SPBI, 2008. 978-80-7385-047-0.
 • FRANK, James A. CMC Rope Rescue Manual, Santa Barbara: CMC Rescue, 1998. ISBN-13: 978-0961833770.
 • FRANK, Tomáš a KUBLÁK, Tomáš. Horolezecká abeceda. Praha: Epocha, 2007. Horolezecká abeceda. ISBN 978-80-87027-35-6.
 • KALA, Bedřich ml. Nehoda v jeskyni, Speleologická záchranná služba, 2000
 • KLAS, Mojmír. Zádržné systémy proti pádu osob: základní principy navrhování. Praha:  Informační centrum ČKAIT, 2011. ISBN 978-80-87438-15-2.
 • Kolektiv autorů, Sborník semináře k činnostem ve výšce a záchranářství, Ostrava: VŠB, 1993
 • LINHART, Milan. Služební příprava práce ve výskách, Praha: Tiskárna MV ČR 2000
 • MICHALIČKA, V., PONIKELSKÝ, E., PŘÍKAZSKÝ, J., KLAPUCH, B., Pomůcka pro základní výcvik vojenského lezení u SpS, Olomouc: VeSpS AČR, 2009
 • PICEK, J., KOTAS, M., Speciální příprava strážníků pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách Městských policií České republiky, Zlín: Městská policie Zlín, 2006
 • PROCHÁZKA, Vladimír a kol. Horolezectví, Praha: Olympia, 1990
 • SCHUBERT, Pit. Bezpečnost a riziko na skále a ledu. 2. vydání v českém jazyce. Přeložil Tomáš TLUSTÝ. Praha: Freytag & Berndt, 2007.
 • SMOLEK, Jan. Trauma z visu, VOŠZ Brno, 2009
 • ŠTOS, Oldřich a Bedřich KALA. Bezpečnostní a zdravotnické minimum, Speleologická záchranná služba ČSS, 2008
 • TOURTE, Bernard. Manuel du sauveteur – Speléo Secours. Barcelone: Beta 2005. ISBN 2741701830.
 • VINES, Tom a Steve HUDSON. High Angle Rescue Techniques. Philadelphia, 2005. ISBN-13: 978-1284025286.