Jedná se o kurzy (s výjimkou instruktorských), které neslouží výdělečné činnosti, ale k zájmové či sportovní aktivitě. Jejich absolvování není vyžadováno žádným předpisem

Osoba poučená
Tento vzdělávací program není kurzem, ale poučením pro laickou veřejnost účastnící se lanových atrakcí nebo exkurzí do jeskyní, kde je potřeba využít lanového přístupu. Za toto poučení odpovídá vedoucí akce. Tato osoba není způsobilá k manipulaci s prostředky (jejich nasazení do lana, vyjmutí z lana, překonání překážky), avšak na základě poučení je může obsluhovat (slaňovací brzdu při sestupu, blokanty při výstupu). Prostředky musí této osobě do lana nasadit a na konci lanové cesty vyjmout školitel, nebo jiná pověřená osoba, která absolvovala některý z kurzů vyšší úrovně. V odůvodněných případech je možné postupovat jinak a osoba poučená může nasadit a vyjmout prostředky z lana pod přímým dohledem školitele

Základy speleoalpinismu
Záměrem tohoto programu je připravit absolventy na samostatný pohyb po laně na povrchu i v podzemí, vystrojení lanových jednoduchých lanových cest ve vertikálních systémech s již vybudovanými stálými kotevními body. Absolvent kurzu je schopen kvalifikovaně vybrat odpovídající prostředky pro výstup a sestup vertikálními jeskyněmi a použít je při pohybu po laně.

Speleoalpinista
Cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit absolventy na samostatný pohyb po laně v náročných vertikálních jeskynních systémech s různorodými mikroklimatickými podmínkami. Absolvent je seznámen s vystrojováním vertikálních jeskyní, včetně budování umělých kotevních bodů, vytvářením lanových přemostění a traversů, sestrojováním lanových kladkostrojů, záchrany zraněného z lana v jeskynních podmínkách.
Záměrem je připravit absolventa na účast na speleologických a speleoalpinistických expedicích, nebo vedení výprav do podzemí v méně náročných podmínkách. Rozlišuje mezi sportovní lezeckou výstrojí a osobními ochrannými prostředky proti pádům z výšky.