EVP/010 Miroslav Šamša Emeritní instruktor výškových prací
IVP/011 Martin Šamša Instruktor výškových prací
IVP/012 Jan Fischer Instruktor výškových prací
IVP/013 Václav Dufek Instruktor výškových prací
IVP/014 Igor Jadviždák Instruktor výškových prací a speleoalpinismu
IVP/014 Igor Jadviždák Instruktor výškových prací a speleoalpinismu
IVP/015 Lukáš Brychlec Instruktor výškových prací a speleoalpinismu
IVP/016 Robert Frdlík Instruktor výškových prací a speleoalpinismu
IVP/017 Ondřej Novák Instruktor výškových prací a speleoalpinismu
IVP/018 Jan Kamenický Instruktor výškových prací a speleoalpinismu
IVP/019 Hynek Sláma Instruktor výškových prací a speleoalpinismu