Loading

Datum provedení zkoušek:   4. 8. 2009
Místo zkoušek:                        Věž v adrenalinovém parku (Ranč Orel), Česká ves u Jeseníka

Původní článek je ke stažení na: https://craa.cz/wp-content/uploads/2021/11/zprava_z_mereni.pdf

1.    Úvod

Dne 4. 8. 2009 proběhlo měření zatížení při provádění slaňování, které bude dále sloužit jako podklad pro zpracování směrnice provozovatele vrtulníku Bell-427 „Pravidla pro přepravu vrtulníkem na krátké vzdálenosti a pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou“ jako jsou např. slaňování, podvěsy apod.
Tato směrnice mimo jiné obsahuje i pravidla a metodiku provádění slaňování z vrtulníku a k tomuto účelu stanovuje i předepsaný materiál. Je závazná pro všechny uživatele vrtulníku.

2.    Použité měřicí přístroje, prostředky a podmínky měření

Měřicí přístroj pro zatížení:  DYNAFOR VM030 ISPECT
Měření délky:                        HILTI PD 42 KIT
Měření času:                         stopky
Teplota:                                 18 °C
Počasí                                   oblačnost – zataženo
Zahájení zkoušek:                11:05 hod.
Ukončení zkoušek:               14:50 hod.
Hmotnost zatížení:               106 kg (figurant)
Slaňovací prostředek:          Slaňovací brzda STOP Petzl
Lana:                                     STATIC 11, Ø 11 mm, Výrobce: Singing Rock (doba používání lana k výškovým pracím cca 2 roky od uvedení do provozu)
STATIC R44 11, Ø 11 mm, Výrobce: Singing Rock (doba používání lana převážně ke slaňování pod vrtulníkem cca 6 měsíců od uvedení do provozu)
Figurant byl vybaven celotělovým pracovním postrojem RL Profi, výrobce Singing Rock.

Pozn.: Pro dosažení objektivnějších výsledků byla použita dvě lana předepsaného typu, avšak odlišného stupně opotřebení. (Stupeň opotřebení přitom samozřejmě nedosahoval limitů bezpečnostních norem.)
První lano bylo v předcházejícím používání po dobu dvou let, převážně používáno právě pro překonávání výškových a hloubkových překážek. Charakter jeho opotřebení odpovídal opotřebení, ke kterému dochází při provádění činností ve výškách a nad volnou hloubkou, prováděným s využitím vrtulníku. Jeho určení je použití coby hlavní lano pro záchranářské práce, práce ve výškách, vojenské a policejní použití, speleoalpinismus, zajištění na velkých skalních stěnách.
Druhé lano bylo v předcházejícím používání po dobu 6 měsíců, bylo používáno téměř výhradně právě pro slaňování z vrtulníku. Provedeno přibližně 300 tm (technických metrů; odpovídá stavu, jako by bylo provedeno slanění na celé délce lana a to šestkrát za sebou. Skutečná délka lana je 50 m). Jeho hlavní určení je coby lano pro záchranu zraněných, manipulaci s předměty a práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Splňuje nejnáročnější požadavky záchranářů, hasičů, výškových specialistů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení.

3.    Měřicí metoda

Na věži o výšce 11,4 m v adrenalinovém parku bylo napodobeno slaňování z vrtulníku a to tak, že lano bylo zavěšeno na ocelové traverze takovým způsobem, aby procházelo volným prostorem. Horní plošina věže byla využívána jako nástupní plocha do slanění a dále k obsluze přístrojů a odečítání hodnot. Dá se říct, že takto bylo možné imitovat podmínky pro slaňování z vrtulníku v „ideálních podmínkách“ – tj. bez působení ostatních vlivů (vrtulník, letové podmínky apod.).

Lano bylo zavěšeno v měřicím přístroji zatížení – DYNAFORU a to pomocí osmičkového oka. Na jednom prameni lana byl zavěšen figurant, který visel ve slaňovacím prostředku STOP Petzl dle metodiky.

4.    Průběh zkoušek

4.1   Zkouška s lanem STATIC 11 (starší lano)

Zkoušky byly prováděny nejprve se starším lanem. Figurant slanil věž celkem 6x. Za jedno celkové slanění z věže proběhly dvě zkoušky – tj. 2x byly odečteny hodnoty z přístrojů.

V jednom případě se nepodařilo hodnoty odečíst.

4.2   Zkouška s lanem STATIC R44 11 (novější lano)

Figurant opakoval slanění věže celkem 5x. Za jedno celkové slanění z věže proběhly dvě zkoušky – tj. 2x byly odečteny hodnoty z přístrojů.

Dále se zkoušky opakovaly po otočení lana a to 3x.

5.    Výsledky měření

V následujících tabulkách jsou uvedeny odečtené hodnoty po jednotlivých zkouškách.

5.1   Tabulka s výsledky zkoušek s lanem STATIC 11

Pozn. Délka l2 je pokračování ve slanění

Pozn. Délka l2 je pokračování ve slanění

Grafické znázornění zkoušek:

5.2   Tabulka s výsledky zkoušek s lanem STATIC R44 11

Pozn. Délka l2 je pokračování ve slanění Otočené lano - modře

Pozn. Délka l2 je pokračování ve slanění Otočené lano – modře

Grafické znázornění zkoušek:

6.    Závěr

Z uvedených tabulek a grafů vyplývá, že lano STATIC 11 mělo obecně zhoršené vlastnosti oproti novějšímu lanu STATIC R44 11. Pro porovnání uvádíme průměrné hodnoty jednotlivých zkoušek.

Průměrné hodnoty lana STATIC 11:

  • slanění l1 (z hora věže) bylo v průměrném čase 1,415 s. ujeta dráha 578,73 cm s průměrným zatížením 133,67 kg.
  • slanění l2 (pokračování ve slanění) bylo v průměrném čase 1,312 s. ujeta dráha 777,53 cm s průměrným zatížením 134 kg.

Průměrné hodnoty lana STATIC R44 11:

  • slanění l1 (z hora věže) bylo v průměrném čase 10,57 s. ujeta dráha 521,95 cm s průměrným zatížením 114 kg.
  • slanění l2 (pokračování ve slanění) bylo v průměrném čase 5,24 s. ujeta dráha 1068,34 cm s průměrným zatížením 114 kg.

Lano STATIC 11 bylo po dobu cca 2 let používáno převážně k výškovým pracím, z toho tedy vyplývá, že častým slaňováním došlo již k částečnému zažehlení opletu a tedy snížení třecích vlastností ve slaňovací pomůcce. Tato vlastnost se projevovala tím, že lano je „rychlejší“ a tedy i zatížení lana se projevovala určitým navýšením.

V obou případech můžeme říct, že vlastnosti lan ve znázorněných podmínkách nevykazují zhoršené vlastnosti a lze je k slaňování z vrtulníku Bell-427 používat.

 

Jiří Augustýnek, 6. 8. 2009