Loading

V polovině letošního roku vyšla ČSN 83 2610 Uzlování – Terminologie, tedy technická norma sjednocující názvosloví uzlů. Normu není potřeba blíže představovat, neboť podrobné informace o ní, jejím obsahu, účelu a historii jejího vzniku přinesl již v květnu článek Jakuba Wagnera „ČSN 83 2610 – Nová norma zabývající se uzlováním“ – https://craa.cz/2021/05/07/csn-83-2610-nova-norma-zabyvajici-se-uzlovanim/

Problém s normou je ten, že ne vždy ji má člověk u sebe. Ne všude je možné s sebou tahat tištěnou normu (sešit formátu A4) nebo počítač s připojením na internet. Řešením tedy může být nová mini-publikace CRAA – Názvosloví lezeckých uzlů.

Tato publikace přináší přehledovou tabulku názvosloví osmnácti nejběžnějších lezeckých uzlů, v souladu s terminologii použitou v ČSN 83 2610. Kromě názvu uzlů obsahuje i stručnou informaci o použití daného uzlu. V neposlední řadě shrnuje i základní bezpečnostní zásady při použití lana. Prostě taková dobrá pomůcka, bez které se sice dá žít, avšak která dokáže život ulehčit.

Publikace vychází v nákladu 1.000 kusů. Velký dík za podporu při jejím vydání náleží kromě CRAA i (abecedně) České speleologické společnosti, Lezectví.cz, Školicímu středisku Orcus, Rope hall (Worksafety.cz) a o Studiu K.O.H., které postaralo o grafické zpracování.

Jelikož posláním CRAA je mimo jiné i šíření osvěty, poskytuje CRAA tuto publikaci na svém webu volně ke stažení v elektronické podobě.

Stránky po sobě jdoucí:
https://craa.cz/wp-content/uploads/2021/11/publikace-uzly-strany-za-sebou.pdf

Stránky poskládané k oboustrannému tisku coby brožura:
https://craa.cz/wp-content/uploads/2021/11/publikace-uzly-brozura.pdf

A co Vy, už máte publikaci staženou?!?

Ondřej Belica, 12. 11. 2021