Nový článek o úpravách nejznámějších sestupových zařízení na používání jednou rukou naleznete zde: „ke stažení„. (pozn. autora, dané prvky již nelze dále využívat v souladu s návodem výrobce, např. k práci ve výškách a nad volnou hloubkou)