Loading

Při běžné údržbě, opravách s využitím lanového přístupu (závěsu na laně) je mnohdy zapotřebí tyto práce provádět na površích vnějších obvodových plášťů, pod převislými střechami. V takových případech lano, ukotvené na střeše nelze spustit přímo u stěny objektu, na níž jsou práce (např. oprava omítky) prováděny, neboť přesah střechy je značný. Lano spuštěné přes okraj střechy, neumožní visícímu pracovníkovi dosáhnout na stěnu a jen těžko by mohl provádět požadované práce. Další problémem je, že podél okraje střechy jsou vedeny plechové nebo plastové žlaby a pracovníkem zatížené lano, vedené přes žlab, by jej mohlo poškodit či strhnout. Jak tedy tento problém vyřešit? Možností je celá řada. Jedno řešení, se kterým se lze setkat, přináší tento článek.

Střechy starých objektů většinou přesahují stěny budov dřevěnou konstrukcí, tvořenou deskami na dřevěných trámech. V takovém případě je jedním z řešení jak umožnit práci přímo u stěny objektu je následující:

  • přizvednout střešní krytinu a pod ní střešními deskami provrtat otvor (o průměru ± 15 mm), tak aby vedl těsně u stěny budovy
  • nad tento položit kousek desky také s provrtaným otvorem stejného průměru
  • pracovní lano ukotvit někde na střeše (komín, trám pod střešním oknem nebo kotvicí zařízení, viz níže)
  • ukotvené pracovní lano protáhnout otvory v desce a ve střešní krytině
  • pro bezpečnostní lano není již nutné tento otvor vrtat, stačí jej volně spustit přes okraj střechy
  • po skončení prací střešní krytinu zakrýt (případné otvory opravit např. tmelením, opravnou páskou, asfaltovým izolačním pásem atp.…)

Při pracích, zvláště na starších sedlových střechách s plechovou krytinou nebo krytinou z asfaltových pásů je často složité, či přímo nemožné vytvořit místo kotvení nebo umístit vhodné kotvicí zařízení. Chybí komíny, střešní okna, vikýře apod., Anebo je jediné možné kotvení pouze uprostřed delší sedlové střecha atp. Avšak lana je potřeba ukotvit v místě práce, bez ohledu na jeho polohu ve vztahu k možnému kotvení.

Možností a vyráběných kotvicích zařízení je celá řada. Nejdostupnější je jednoduché kotvicí zařízení – tesařský kotevní bod firmy Kratos, splňující EN795A. Jedná se o pevné kotvicí zařízení ve tvaru A, jehož vrchol je opatřen kovaným ocelovým D-kroužkem, které je určené k namontování na dřevěné trámy na střechách. K montáži jsou přibaleny 32 ks hřebíků a avšak je možné (a podle dosavadních zkušeností i praktičtější) jej instalovat pomocí vrutů, jejichž délka závisí na síle střešní konstrukce. Namontované kotvicí zařízení, (jehož cena, kolem 400,- Kč, je v porovnání s jinými kotvicími zařízeními zanedbatelná) lze pak po skončení prací na střeše buď ponechat anebo v případě použití vrutů jej demontovat a otvory po vrutech zabezpečit proti pronikání vody, např. zatmelit či překrýt opravnou páskou.

 

Josef Wagner, 29. 10. 2022