Loading

Přehledová tabulka podmínek použití zachycovačů pádu ve formátu pdf je ke stažení na:
https://craa.cz/wp-content/uploads/2022/01/prehled_pouziti_zachycovacu_padu.pdf

Vliv na způsob a podmínky použití pohyblivých zachycovačů pádu (a nastavovacích zařízení bezpečnostního vedení) nemají pouze požadavky norem (rozdíly z pohledu ČSN EN 353-2 a ČSN EN 12841 se zabýval samostatný článek), ale vychází zejména z požadavků návodu výrobce.

Nezřídka se tak může stát, že na první pohled identické pohyblivé zachycovače pádů, splňující požadavky téže normy, nelze použít se stejnými prostředky ani stejným způsobem. To může přinést komplikace v případech, kdy se na jednom pracovišti sejdou pracovníci s různými zachycovači pádu a v daném okamžiku nemají k dispozici návody výrobce.

Následující tabulka proto přináší přehled nejčastěji používaných zachycovačů pádu a podmínek jejich použití v souladu s EN 12841 A (Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy lanového přístupu – Nastavovací zařízení lana – typ A: nastavovací zařízení bezpečnostního vedení).

Pohyblivý zachycovač pádu Připojení pouze spojkou Připojení krátkou smyčkou bez tlumiče pádu Použití výhradně s připojovacími prvky stejného výrobce Použití s připojovacími prvky jiného výrobce Certifikovaný s lany Provedení odborných prohlídek
ASAP Lock
(od 2018)
Petzl
ne ne ano Asap Sorber 20

Asap Sorber 40

Asap Sorber Axes

ne EN 1891 A

Ø 10 – 13 mm

odborně způsobilá osoba
ASAP B71
(do 2018)
Petzl
ano

 

OK Triact-Lock

ano Asap Sorber L71 20

Asap Sorber L71 40

Absorbica L57

ne EN 1891 A

Ø 10 – 13 mm

Back Up
Singing Rock
ano ne ne ano EN 1891 A
Static Ø 11 a 12 mm
odborně způsobilá osoba
Easy Access

Easy Speed
CT (Climbing Technology)

ne ne Link 20

Link 40

ne EN 1891 A Ø 11 mm

 

EN 1891 A

Ø 10,5 – 11 mm

odborně způsobilá osoba pověřená výrobcem nebo odborně způsobilá osoba podle národní legislativy
Goblin
(od 2019)
Camp
ano Lanyard Webbing

Goblin Rope Lanyard

L 26,30,60 cm

ano

 

Lanyard Webbing

Goblin Rope Lanyard

ano

ocelová spojka min. délka 109 mm +/- 5 mm, min pevnost 25 kN

EN 1891 A Ø 10 -11 mm (se spojkou)

EN 1891 A Ø 10,5 – 11 mm (se spojkami a smyčkou)

výrobek musí být odborně zkontrolovaný každých 12 měsíců
Locker
Singing Rock
ne ano, max. 20 cm

 

doporučená Locker Sling

ne ano EN 1891 A
Static Ø 11 mm
osoba odborně způsobilá pro periodické prohlídky a podle výrobcem stanovených postupů
Monitor
(od 2020)
Beal
ano ne ano

Mobile Lanyard s integrovaným tlumičem pádu

ne EN 1891 A

Ø 11 – 13 mm

kvalifikovaná osoba a přesně podle postupů stanovených výrobcem
Roper
(EN 353-2)
Rock Empire
ano ano

 

L 20 cm

ne ne EN 1891 A Ø 11 mm výrobce nebo osoba oprávněná ke kontrole OOP kategorie III jednoduché konstrukce

Tabulka nenahrazuje návod výrobce. Rozhodující jsou informace uvedené v návodu výrobce a před použitím kteréhokoliv z uvedených zachycovačů pádu je nezbytné seznámení s návodem výrobce!

Josef Wagner, 31. 1. 2022