Loading

Povinnost mít „zpracovaná rizika“ není pro výškaře žádnou novinkou. Ostatně vždyť byla zmíněna už v článku „Nezbytná dokumentace BOZP pro práce z lana“ ze série BOZP: Nebuď lama, pracuj z lana a byl jim věnován celý článek „Zákonné povinnosti v oblasti prevence rizik BOZP (i pro výškaře)“. To ale není důvodem k panice v řadách výškařů (a už vůbec ne obchodní příležitost pro subjekty poskytující „zpracovaná rizika“, vyjetá z programu).

Proto CRAA vypracovala a bezplatně zpřístupnila „rizika pro výškaře“. Jedná se o vyhledání a vyhodnocení rizik při práci včetně stanovení opatření proti působení neodstranitelných rizik ve smyslu § 102 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a § 4 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP pro pohyb a provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou v závěsu na laně (systémem lanového přístupu) s využitím OOP proti pádu z výšky.

Jak je z názvu patrné, jedná se výhradně o rizika vyplývající (a spojená) z pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou s využitím lanových technik (příp. žebříků pouze za účelem přístupu na do míst, kde je pak ukotveno lano), která jsou společná pro všechny, kteří pracují z lana. Výškařům tak splní pouze část zákonné povinnosti, „zpracovaných rizik“. Nejsou v nich zahrnuta rizika pojící se s pracovištěm, nezahrnují konkrétní práci či pracovní úkony, neřeší použité nářadí ani rizika dalších činností, které při své práci vykonává (řízení motorového vozidla, administrativa, skladování a přeprava materiálu, nakládání s některými chemickými látkami a další rizika související s výkonem práce, a která je nutné zpracovat). Řeší jen a pouze pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou.

Tento dokument je plně k dispozici každému, kdo vykonává práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Jeho používání a bezúplatné šíření je nejen povolené, ale dokonce i vítané. Na druhou stranu jakékoliv šíření, reprodukování, přenos tohoto díla nebo jeho části, ať už v papírové, elektronické či jiné podobě jakkoliv komerčně a/nebo za úplatu je zakázané. Nesmí být komerčně nabízen jako zpoplatněná část dodávaných služeb ani použit coby součást „prodávaných zpracovaných rizik“ formou outsourcingu vyjetých z programu.

Zpracovaná rizika jsou ke stažení zde: https://craa.cz/wp-content/uploads/2022/02/rizika-vyskove_prace.pdf
a k oboustrannému tisku doby brožura zde: https://craa.cz/wp-content/uploads/2022/02/rizika-vyskove_prace-tisk-oboustranne-brozura.pdf
(jsou k vyplnění v počítači i ručně, v případě nejasností je příklad na obrázku níže)

Ondřej Belica, 16. 2. 2022