Loading

Posláním CRAA mimo jiné realizace odborného výzkumu v oblasti BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, specializovaná vědecko-výzkumná činnost, a vzdělávací a posudková činnosti. K tomu navazuje a rozvíjí spolupráci s dalšími subjekty s obdobným posláním.

Proto je pro CRAA ctí navázání spolupráce s dalším subjektem – Vysokou školou zdravotnickou, o. p. s. se sídlem v Praze. VŠ Zdravotnická poskytuje vysokoškolské bakalářské vzdělání v programech Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Fyzioterapie a Zdravotnické záchranářství.

V minulých dnech došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi oběma subjekty. Předmětem spolupráce je:

  • zabezpečení odborného soustředění I – práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou pro studenty oboru zdravotnické záchranářství,
  • zajištění vedení či oponentury bakalářských prací studentů Vysoké školy zdravotnické, u témat spojených s problematikou práce a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou.

Pevně věříme, že spolupráce bude přínosná pro všechny zúčastněné strany.

 

Ondřej Belica, 13. 3. 2023