Loading

Tento týden vyšla oprava ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu ze září 2019. Opravuje některé terminologické nepřesnosti (např. „rázová síla“ místo „síla nárazu“ nebo „sedačka“ místo „sedák„, tak aby názvosloví korespondovalo s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.). Zároveň obnovuje i dříve užívané termíny, např.“systém zadržení„, „systém pracovního polohování„, které jsou nejen zažité, ale používají se i v dalších normách, odborných publikacích či hodnoticích standardech profesních kvalifikací.

 

Obrovským přínosem je použití termínu „kotevní bod„, coby ekvivalent „místa kotvení OOPP proti pádu“ (tak jak jej zná NV č. 362/2005 Sb.) který dosud v technických normách chyběl a používal se výhradně „kotvicí bod„. Výraz „kotvicí bod“ je ale podle ČSN EN 795 prvek (součást) kotvicího zařízení, k němuž se připojuje OOP proti pádu, avšak není souhrnným označením pro „kotevní body„, na něž se nevztahuje EN 795 (ani CEN/TS 16415).

 

A jako roli v tom hrála CRAA? Byla to právě CRAA, kdo už v listopadu 2019 kontaktoval Českou agenturu pro standardizaci (ČAS) s výhradami k vydané normě. Po počátečním komunikačním šumu došlo v březnu 2020 (tři dny před covidovou uzávěrou) k jednání CRAA s představiteli ČAS, při němž jim byly vysvětleny výhrady k normě, včetně možných důsledků. Ze strany ČAS byla CRAA nabídnuta možnost spolupráce. V průběhu roku 2020 tak mohlo dojít k vypracování opravy předmětné normy (a některých dalších, ale o tom zas jindy) a nyní konečně spatřila světlo světa.

 

CRAA si velmi cení přístupu České agentury pro standardizaci a její ochoty zohlednit připomínky těch, jichž se ustanovení technických norem týká. Konečně zase normy začínají být oporou jejich uživatelů a ne pouze strojovým překladem anglických originálů. Samozřejmě se těšíme na další spolupráci.

 

Ondřej Belica, 13. 2. 2021