Loading

Není žádným tajemstvím, že CRAA – Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách hájí zájmy všech, kteří vykonávací činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou. Třeba i tím, že se snaží podílet se na odstraňování závad v technických normách. Proto je od jara 2020 CRAA zastoupena v Technické normalizační komisi č. 3 (TNK-3) – Osobní ochranné prostředky České agentury pro standardizaci (viz http://www.agentura-cas.cz/clenove-tnk), kde se podílí na procesu tvorby technických norem na národní úrovni a při přejímání norem evropských.

Množství oprávněných připomínek k návrhům norem aktualizovaným v roce 2020 (např. prEN 353-2, prEN 813, prEN 12841, CEN/TS 16415 a dalších) vedlo k tomu, že bylo CRAA nabídnuta i činnost v pracovních skupinách CEN/TC 160 – Protection against fall from height including working belts (Ochrana proti pádu z výšky včetně pracovních opasků) přímo v CEN (European Committee for Standardization – Evropský výbor pro normalizaci). Tak totiž, namísto pouhého vyjadřování se k hotovým návrhům norem, se může podílet přímo na jejich tvorbě.

Takže v pátek, 27. listopadu 2020 získala CRAA zastoupení v CEN, když se Ing. Ondřej Belica, předseda CRAA členem pracovních skupin č. 2, 3 a 5.

  • CEN/TC 160/WG 02 Personal fall arresting systems, components and systems (Systémy zachycení pádu – komponenty a systémy),
  • CEN/TC 160/WG 03 Personal equipment for work positioning and/or prevention of falls from a height (Osobní prostředky pro pracovní polohování a/nebo prevenci pádů z výšky),
  • CEN/TC 160/WG 05 Rescue equipment (Záchranné prostředky).

Na rozdíl od pracovní skupiny č. 5 není prvním ani jediným zástupcem ČR v pracovních skupinách č. 2 a 3. Zato je jediným, komu nejde o to, aby normy byly ve shodě s výrobním programem výrobce OOP, nýbrž jeho zájmem je, aby uživatelé OOP proti pádu, alespoň v ČR, mohli užívat takové prostředky, které jim umožní vykonávat činnosti ve výškách bezpečným a účinným způsobem. Aby OOP nebyly vyráběny tak, jak to vyhovuje výrobcům, ale tak, aby dobře sloužily uživatelům.

Jakub Wagner, 2020