Loading

Nedávno jsme řešili pevnosti karabin (spojek). Tak jsem si v galerii dovolil udělat malé shrnutí, vlastně takový malý přehled.

Obecně se dá říct, že sportovní karabiny certifikované podle EN 12275, se v závislosti na pohybují v minimálních hodnotách 18 – 25 kN.
Spojky („pracovní karabiny“) certifikované podle EN 362 se v závislosti na třídě pohybují v hodnotách 20 – 25 kN (bráno s uzavřenou západkou v podélném zatížení).

Přehled je na obrázku č. 2. Obrázek č. 1 znázorňuje způsob zatížení, u něhož musí karabina dosáhnout stanovené minimální pevnosti a na obrázku č. 3 je pak názvosloví jednotlivých částí karabiny.

Obrázky karabin, které jsem pro ilustraci upravil, jsou drze ukradené z webu Rock Empire s.r.o. , tak snad za to nepůjdu do kriminálu

Ondřej Belica, 25. 9. 2020
https://www.facebook.com/lezectvi.cz/posts/960867207728958