Loading

Vypadá to jako tlumič pádové energie, používá se to jako tlumič pádové energie, funguje to jako tlumič pádové energie, ale není to tlumič pádové energie…

Ne, to není začátek programového prohlášení naší vlády, to je CT Link… Po soustavných zklamáních, které přinášejí nesmyslné inovace výrobců OOP proti pádu, jejichž výrobky jsem dlouhá léta používal, se postupně začínám otevírat produkci jiných výrobců, které jsem sice znal, ale naprosto nesmyslně jsem jejich výrobky nepoužíval, neboť jsem se naivně domníval, že si vystačím s těmi, které mám. Takže postupně zkouším různé výrobky a mnohým postupně přicházím na chuť.

A přiznám se, že mě zaujala jedna věc. Při vypracovávání evidenční karty tlumič pádové energie Link 20 od firmy Climbing Technology si na štítku všímám textu, že se nejedná o tlumič pádové energie podle EN 355. Tak tedy nedůstojně otevírám návod k použití a opravdu, je to tak. Není to tlumič 😀

V návodu výrobce výrazně upozorňuje, že samostatně se nejedná o OOP proti pádu a že se nejedná o tlumič pádové energie podle EN 355. Dále pak (včetně webu) výrobce uvádí, že se jedná pouze o doplněk k pohyblivým zachycovačům pádu Easy Access a Easy Speed.

V žádném případě výrobek Link nehaním, ani netvrdím, že jsem objevil Ameriku. Jen připomínám, že čas od času neuškodí, přestat se spoléhat na své dosavadní zkušenosti a ten návod výrobce si prostě přečíst…

Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je...“ [bod II. odst. 3 přílohy k NV č. 362/2005 Sb.]

Ondřej Belica, 5. 10. 2020
https://www.facebook.com/lezectvi.cz/posts/968467583635587