Loading

EN 341:2011 (RES) Slaňovací zařízení pro záchranu
EN 353-1:2014+A1:2017 (PRAC) Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení
EN 353-2:2002 (PRAC) Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení
EN 354:2010 (PRAC) Spojovací prostředky
EN 355:2002 (PRAC) Tlumiče pádu
EN 358:2018 (PRAC) Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení
EN 360:2002 (PRAC) Zatahovací zachycovače pádu (prEN 360:2020)
EN 361:2002 (PRAC) Zachycovací postroje
EN 362:2004 (PRAC) Spojky
EN 363:2018 (PRAC) Systémy ochrany osob proti pádu
EN 364:1992/AC:1993 (PRAC) Zkušební metody
EN 365:2004/AC:2006 (PRAC) Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení
EN 397+A1:2012 (PRAC) Průmyslové ochranné přilby
EN 564:2014 (HORO) Pomocná šňůra – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN EN 565:2017 (HORO) Popruhy – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN 566:2017 (HORO) Smyčky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN 567:2013 (HORO) Lanové svěry – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN 568:2015 (HORO) Kotevní prostředky do ledu – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN 569:2007 (HORO) Skalní skoby – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN 795:2012 (PRAC) Kotvicí zařízení (v očekávání změn…)
EN 812:2012 (PRAC) Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou
EN 813:2008 (PRAC) Sedací postroje (prEN 813:2020)
EN 892:2012+A1:2016 (HORO/PRAC) Dynamická horolezecká lana
EN 893:2019 (HORO) Stoupací železa – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
EN 958+A1:2017 (HORO) Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
EN 959:2018 (HORO) Zavrtávané skoby – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN 1496:2017 (RES) Záchranná zdvihací zařízení
EN 1497:2007 (RES) Záchranné postroje
EN 1498:2006 (RES) Záchranné smyčky
EN 1868:1997 (PRAC) Seznam ekvivalentních termínů
EN 1891:1998 (PRAC) Nízko-průtažná lana s opláštěným jádrem
EN 12275:2013 (HORO) Karabiny – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN 12276:2014 (HORO) Mechanické vklíněnce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN 12277+A11:2019 (HORO) Navazovací úvazky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN 12278:2007 (HORO) Kladky – Bezpečnostní požadavky a zkoušení
EN 12492:2012 (HORO) Přilby pro horolezce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
EN 12841:2006 (PRAC) Systémy lanového přístupu – Nastavovací zařízení lana (prEN 12841:2020)
EN 13089::2011+A1:2015 (HORO) Nářadí do ledu – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
EN 14052:2012+A1:2012 (PRAC) Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany
EN 15151-1:2012 (HORO) Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
EN 15151-2:2012 (HORO) Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
CEN/TS 16415:2013 (PRAC) Kotvicí zařízení – Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně
ČSN 83 2610 (PRAC/HORO/RES) Uzlování – terminologie (vyjde v únoru/březnu 2021)

Ondřej Belica, 1. 10. 2020
https://www.facebook.com/lezectvi.cz/posts/965454943936851