Loading

Svého času mě velmi pobavil příběh Henryka Batuty – mystifikační článek na polské wikipedii o smyšlené postavě. Během 15 měsíců, co byl článek o komunistovi Henryku Batutovi zveřejněn, z něj čerpalo pár desítek informačních webů a několik studentů při zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací. To považuji za poměrně veselý žert.

Co ale rozhodně za veselé nepovažuji, jsou mystifikace týkající se ochrany proti pádu z výšky nebo do hloubky. Zejména, pokud vychází od člověka, který se vydává za odborníka v oboru.
Předmětný článek se zabývá nevhodnou osnovou školení zaměstnanců pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (která asi není v pořádku, leč neviděl jsem ji, tak nemohu soudit), ale autor v něm vynáší některé výroky, které mohou napáchat určité škody.

Pokud totiž z těchto informací, stejně jako ze článku ho Henryku Batutovi, bude někdo vycházet, aniž by si jejich pravdivost ověřil (bez ohledu na to, zda se jedná o žert ze strany autora nebo jeho naprostou neznalost), může mu to způsobit různé komplikace. Ať už tím, že neobhájí školní kvalifikační práci, anebo proto, že kvůli domnělému zákazu nebude používat některé věcné prostředky, které by jinak používat mohl.

Autor v článku uvádí: „Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody – ČSN EN 892. Moje poznámka: tito lidé tato lana nepoužívají, používají spojovací prostředky dle ČSN EN 363. Horolezectví je sportovně zájmová činnost. Jsou jen některé vybrané profese, které lezou pracovně po skalách.

Ano, horolezectví je sportovní zájmová činnost. Stejně tak sportovní výstroj a vybavení nejsou osobními ochrannými prostředky [§ 2 písm. e) nařízení vlády č. 495/2001 Sb.]. Ovšem jsou případy, kdy je možné dynamická horolezecká lana, certifikované podle normy EN 892, pro práci použít.
Poznámka 2 Kapitoly 1 ČSN EN 1891 (Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky – Nízko-průtažná lana s opláštěným jádrem) umožňuje, aby v lanovém přístupu (tzn. systém lanového přístupu podle ČSN EN 363, resp. závěs na laně/přístup v závěsu na laně podle terminologie NV č. 362/2005 Sb.), stejně jako v záchraně a speleologii, bylo k jištění použito dynamické horolezecké lano EN 892. A to jak v lanovém přístupu i při pracovním polohování (tedy coby jisticí lano), tak k jištění při volné stoupací činnosti (tedy k jištění prvolezce při výstupu „horolezeckým“ způsobem).

Nelze tedy slepě vycházet z toho, co kdo zveřejní na internetu, ale je nutné rozumět dané problematice a ověřit si fakta. Nic pak nebrání tomu, aby dynamické horolezecké lano mohlo být použito k jištění při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou.

PS: Škoda jen, že auto článku neuvedl konkrétní profese, které lezou pracovně po skalách, docela by mě zajímaly 😉

Ondřej Belica, 25. 8. 2020

Svého času mě velmi pobavil příběh Henryka Batuty – mystifikační článek na polské wikipedii o smyšlené postavě. Během 15…

Zveřejnil(a) Lezectvi.cz dne Úterý 25. srpna 2020