Loading

Mnozí si to možná pamatují, pro některé to zase bude „historický exkurz“.

Dne 1. 1. 1992 vešel v účinnost zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (tzv. živnostenský zákon). Ten v § 25 odst. 1 definoval živnosti volné jako takové, které nejsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 zákona. Příloha č. 1 uváděla seznam živností řemeslných, v příloze č. 2 byly uvedené živnosti vázané a příloha č. 3 přinášela výčet koncesovaných živností. Tedy vše, co nebylo explicitně uvedeno v některé z těchto příloh, bylo živností volnou. K jejich provozování postačilo splnění všeobecných podmínek (věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost) a nemusela být prokázána žádná odborná ani jiná způsobilost.

To dalo prostor mnoha výškařům, kteří byli držiteli „Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky“, „Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí speleologické techniky“ nebo „Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí techniky průmyslového lezectví“. Ti si nechali vystavit živnostenská oprávnění pro:

  • Práce ve výškách pomocí horolezecké techniky,
  • Provádění prací ve výškách pomocí horolezecké techniky,
  • Provádění výškových prací pomocí speleologické techniky,
  • Provádění stavebních prací ve výškách pomocí horolezecké nebo speleologické techniky,
  • Montáž, servis, opravy a údržba – i ve výškách,

a mnoho dalších variant. Často v nich (i výše uvedených) byl dovětek, že živnostenské oprávnění je mimo činnosti uvedené v přílohách 1 – 3 zákona.

Tyto „zlaté časy“ skončily k 1. lednu 2001, kdy vešlo v účinnost nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, jež provádělo novelu živnostenského zákona. Příloha č. 4 k tomuto nařízení vlády taxativně uváděla živnosti volné vč. jejich obsahových náplní. Jako na potvoru, práce ve výškách (ani výškové práce) v nich uvedeny nebyly. Tím zanikla „výškařina“ jako samostatná živnost.

Od té doby musí výškové práce vejít pod jiné činnosti. Výškařina je tedy chápána jako způsob dopravy na exponované pracoviště, či stabilizace (a zajištění) na pracovišti, nikoliv jako samostatný obor živnosti. A proto výškaři svou činnost musí nacpat mnohdy pod několik různých živností.

 

A jakým živnostenským oprávněním řešíte výškařinu Vy?

 

Ondřej Belica, 1. 12. 2023

 

Článek byl původně publikován pouze na sociálních sítích:
https://www.linkedin.com/company/98526558
https://www.facebook.com/CRAAcz