Loading

Celý článek v pdf ke stažení či k tisku je na:
https://craa.cz/wp-content/uploads/2023/12/historicky_zachranny_postroj.pdf

 

Nedílnou součástí problematiky prací ve stísněných prostorách je vyprošťování pracovníků z takovýchto prostor v případě mimořádné události.

Pracovník v bezvědomí se v postroji zkroutí jako paragraf a je pak problém jej protáhnout ven vstupním otvorem. Ani v dnešní době to není nic jednoduchého. A to i přesto, že se nejedná o nový problém. I v minulosti řešili odpovědní pracovníci tuto problematiku při práci v průmyslu. Zejména tam, kde pracovníci museli kvůli kontrolám či opravám vstupovat do různých stíněných prostor, jako např. zásobníků, kotlů, kontejnerů, nádrží, jímek atp. Vstupní otvory umožnily, aby se člověk protáhl dovnitř, ale v případě, že ztratil vědomí, nemohl vylézt ven. A leckdy se to nepodařilo, ani když mu na pomoc přišel další pracovník (bylo zapotřebí minimálně dvou).

Nepomohly ani v té době používané polohovací postroje, neboť tělo v něm visícího pracovníka bylo v takové pozici, že zablokovalo průlez. Řešení nepřineslo ani použití lana přivázaného k zápěstí. To proto, že vedení lana vzadu za tělem (aby lano nepřekáželo v práci) mnohdy způsobilo, že ruce zapažily povýš a v lepším případě došlo k vykloubení ramen a vytažení pracovníka ven, v horším případě zapažené ruce znemožnily vytažení pracovníka.

Už v roce 1935 si Hermann Dohrenbusch a Wilhelm Nonnenbroich prostřednictvím svého zaměstnavatele I. G. Farbenindustrie AG podali žádost o patent svého „Rettungsgürtel“. Jednalo se o celotělový postroj, jehož součástí byly zápěstní popruhy, spojené s postrojem lanky, která byla pomocí trhacích (páracích) spojů připnuta k loktům a ramenům (aby lanka nepřekážela při práci).

Tah za záchranné lano připnuté k postroji nejprve zvedl ruce nad hlavu (při tom došlo k párání spojů u loktů a ramen) a poté k současnému tahu za ruce a za postroj (v oblasti ramenních popruhů postroje).

V roce 1938 jim byl tento záchranný postroj opravdu patentován. O tom, nakolik moc se pak použil v praxi, se mi nepodařilo dohledat žádné informace. Ostatně v té době bylo v Evropě „módní“ něco úplně jiného a tomu byla věnováno více pozornosti, filmového i fotografického materiálu, než bezpečnosti práce v průmyslu…

 

Ondřej Belica, 2. 12. 2023

 

Článek byl původně publikován pouze na sociálních sítích:
https://www.linkedin.com/company/98526558
https://www.facebook.com/CRAAcz