Loading

Říká se, že v jednoduchosti je síla. A při uzlování to leckdy může platit dvojnásob. Zejména v případě Pilařových V a W osmičkových ok.
Jak již z názvů uzlů vyplývá, jejich autorem je Vláďa Pilař, který je v žádném případě nechce pojmenovávat po sobě a nazývá je pouze V-8 a W-8. Ale nebyl bych to já, kdybych upíral uzlu jméno autora, který je znám a nešířil jej. Pro úplnost je nutné podotknout, že Vláďa není autorem (ani se za něj nevydává) uzlu samotného, ale je autorem způsobu použití a tedy modifikace uzlu.

Jedná se o uzly určené k vícebodovému kotvení (V do dvou kotevních bodů – obr. 1 a 2, W do tří kotevních bodů – obr. 4 a 5), kdy jednotlivé kotevní body jsou zatěžovány rovnoměrně bez ohledu na jejich umístění a směr zatížení. V případě změny směru zatížení se plynule mění délka jednotlivých ramen uzlu (obr. 6 a 7).
Základem uzlu je osmičkové oko a karabina. A právě to je jeho největší výhodou, neboť osmičkové oko umí uvázat téměř každý a proto Pilařovo V-osmičkové oko nevyžaduje, aby se uživatel učil vázat další (nový) uzel.
To přináší i další výhodu v podobě možnosti rychlého ukotvení lana za dva kotevní body bez potřeby použití dalších prostředků (třeba právě karabin, obr. 2 a 7).
Karabina navíc usnadňuje rozvazování uzlu po zatížení. Na druhou stranu, bez ní nelze uzel použít.

Co dodat? Snad jen – a co Vy? Už jste zkusili použít Pilařovo V-osmičkové oko? Anebo rovnou W-osmičkové? Ještě ne? Tak s chutí do toho…

Ondřej Belica, 1. 2. 2021