Loading

Ve dnech 24. a 25. května proběhl odborný seminář JEŘÁBY 2022 zaměřený, jak je z názvu patrné, na jeřáby, zdvihadla, pracovní plošiny, jejich revize, bezpečnost provozování a obsluhy, chystané změny v právních předpisech atp., pořádaný DTO CZ ve spolupráci s KAPKA PLUS sro a Asociací odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR.

Jedním z přednášejících byl instruktor CRAA Lukáš Brychlec, a.k.a. Pařez, který měl přednášku na téma „Zajištění revizních techniků proti pádu z výšky při revizních a inspekčních činnostech na jeřábech“. Podle dostupných informací sklidila jeho přednáška pozitivní ohlas. Takže Lukášovi patří dík za šíření osvěty mezi jeřábníky.

 

Poděkování za fotografie náleží děvčatům z KAPKA PLUS a z DTO CZ.

 

Ondřej Belica, 7. 6. 2022