Loading

Mezery v právních předpisech, chyby v technických normách a nedostatky ve standardech zahraničních asociací snažících se uchytit na českém trhu byly základním impulsem pro standardizaci vzdělávání pracovníků vykonávajících činnost ve výškách a nad volnou hloubkou. Zpočátku se tak dělo pod hlavičkou České speleologické společnosti (ČSS), která je s profesním lezectvím nedílně spojena. Nejen tím, že mnohé z dovedností speleoalpinistů jsou v plném rozsahu aplikovatelné v průmyslovém lezectví a záchranářství, ale hlavně v minulosti se ČSS podílela na tvorbě norem pro pracovní ochranu (např. ČSN 83 2602, ČSN 83 2605 a mnohé další), připomínkovala připravované vyhlášky (např. vyhlášku č. 324/1990 Sb.) a její členové byli instruktory prací ve výškách pomocí speleologické techniky, držiteli akreditací na školení výškových pracovníků či znalci (ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb.) v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Později coby samostatný subjekt CRAA – Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách, zs.

Asociaci založili na podzim roku 2013 členové Technické komise pro speleoalpinismus ČSS. Díky svým bohatým profesním zkušenostem s lanovými aktivitami, pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou v různých odvětvích (stavebnictví, energetice, údržbě, výrobním průmyslu, komunikacích, lesnictví, arboristice, sanací skalních svahů atp.), lezeckým záchranářstvím v různých záchranných sborech a službách, prevencí rizik, bezpečností práce, školství a v neposlední řadě s výcvikem výškových specialistů tito instruktor trenéři – lektoři dokázali vytvořit jedinečný a komplexní systém přípravy pracovníků vykonávající práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách sdružuje fyzické i právnické osoby profesně spjaté s problematikou práce a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou a osobními ochrannými prostředky proti pádu z výšky. Zabývá se výcvikem a vzděláváním těchto subjektů a tvorbou odborných materiálů.