Loading

Strojírenský podnik v Moravskoslezském kraji oslovil CRAA s žádostí o posouzení nově instalovaného systému ochrany osob proti pádu, bezpečnosti jeho užívání a přístupu ke strojním zařízením mostových jeřábů ve výrobních halách.
Instalované horizontální kotvicí vedení a pohyblivým připojovacím (kotevním) bodem mělo umožnit uživatelům bezpečný pohyb na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky tak, aby v případě pádu byl jejich pád bezpečně zachycen a rázová síla působící na jejich těla snížena na minimum.
Komise CRAA nainstalovaný systém posoudila s ohledem na platné právní a technické normy a provedla praktické zkoušky (zda v případě pádu nemůže dojít do kontaktu s technologickými zařízeními, zda v důsledku instalace nedošlo k zúžení přístupové a únikové cesty z kabiny jeřábu a další). S výsledkem posouzení seznámila zadavatele.

pos-01 pos-02 pos-03 pos-04 pos-05