Loading

Skutečnost, že lanům kontakt s hranou, zejména ostrou, nedělá moc dobře, ví úplně každý. Proto je nutné lano před kontaktem s hranou účinně chrání. Možností, jak toho docílit je poměrně hodně. Na ty nejčastější, nikoliv a zdaleka jediné možné, je zaměřen tento článek.

Týřidlo
Nejjednodušší chránička lana, známější však pod označením týřidlo, příp. tejřidlo se nasazuje na lano, aby jej po celé své délce obepínala kolem dokola, čímž kolem části lana vytvoří jakýsi ochranný obal.
Výhody:
+ nízké pořizovací náklady,
+ jednoduchost a rychlost nasazení,
+ snadné překonání i nezkušeným lezcem (lezec stále visí na laně, sundává týřidlo a to přehazuje na lano nad/pod sebe).
Nevýhody:
– posun týřidla mimo hranu v důsledku průtahu lana při uvolnění lana po sestupu a nechráněné ano při výstupu,
– vyšší požadavky na správný odhad umístění týřidla na lanové cestě při výstupu (nezkušení lezci zapomínají dát týřidlo výše, než je hrana a lezec pod nimi pak má týřidlo pod hranou a lano se dře o hranu),
– na lanové cestě (ne pod vrcholem) některé typy týřidel (a špatně nasazená týřidla) snadno sjíždí dolů a nezůstávají na laně v místě styku s hranou,
– otravné přehazování týřidla při překonávání hrany.

Přepínka
Vybudování mezikotvení na lanové cestě, tzv. přepínka, je efektivním způsobem ochrany lana na hraně, neboť zabrání tomu, aby zatížené lano šlo přes hranu. Toho lze docílit umístěním kotvení pod hranu a ukotvení lana do tohoto kotevního bodu. V případech, kdy nelze vybudovat kotvení pod hranou, je možné jej vybudovat nad hranou a pomocí smyčky posunout nejnižší bod mezikotvení pod hranu. Smyčka může být jak drátěná (tzv. ocelová), tak i ze syntetických materiálů (tzv. textilní).
Výhody:
+ lano je chráněno velmi účinně,
+ přepínky zvyšují celkovou odolnost a bezpečnost lanové cesty,
+ rozdělení lezecké cesty na několik nezávislých úseků umožňuje současný pohyb více osob,
+ vhodným umístěním přepínky je možné usměrnit lano do míst, kde je vhodnější jej vést.
Nevýhody:
– nepatrně vyšší spotřeba lana, než při použití týřidla,
– překonání přepínky vyžaduje některé lezecké dovednosti, což v dnešní době, kdy jsou dovednosti nahrazovány bezpečnostními prvky na výstroji, je značně nepopulární.

Mezismyčka
Další z možností je použití mezismyčky, která se „obětuje“ a podobně jako u přepínky uvolní část lana, která je v kontaktu s hranou, takže zatížené lano se hrany vůbec nedotýká.
Výhody:
+ jednoduchý způsob ochrany lana vytvořitelný s minimem materiálu,
+ nezanechává žádné „stopy“ na skále či budově, kde se používá.
Nevýhody:
– na překonání o něco náročnější, než přepínky.

Deviátor
Vychýlení lana z původní osy pomocí deviátoru lze využít i k oddálení lana od hrany, přes niž by původně vedlo. Při překonávání deviátoru se lezec neodepíná z lana, je s ním stále spojen a přepíná deviátor.
Výhody:
+ účinný způsob ochrany lana,
+ umožňuje usměrnění lana do požadovaného místa.
Nevýhody:
– nelze vybudovat, kde naproti hraně není kotevní bod,
– při překročení ostrého úhlu mezi lanem a deviátorem dochází k nadměrnému zatěžování kotvení lana i deviátoru,
– pro méně zkušené je náročnější při sestupu dosáhnout na deviátor.
Pozn.: Kromě „volného“ deviátoru, u něhož lano karabinou volně prochází, je možné vybudovat i „pevný“ deviátor, kde na laně je uvázán uzel a ten je připojen ke karabině deviátoru. Na rozdíl od volného, při jeho překonávání se lezec přepíná přes deviátor.

Ochrana hrany
Smyslem rozhodně není chránit hranu před lanem, ale umístěním ochrany lana přímo na hranu. To může mít podobu jak k tomuto účelu sériově vyráběných produktů, ať už v podobě hranových podložek nebo hranových kladek, tak i těch improvizovaných, např. podložení lana vakem či přiděláním pryžové desky na hranu.
Výhody
+ účinná ochrana lana, která vždy zůstane na svém místě,
+ snadné a rychlé překonávání této ochrany lana při sestupu i výstupu (což tak úplně neplatí pro hranové kladky s vysokými bočnicemi),
+ při použití hranových kladek je možné na laně břemeno vytahovat či spouštět,
+ vhodné i pro použití více lezci.
Nevýhody
– na nakloněné hraně je nezbytné zajistit lano proti vyklouznutí/sesmeknutí, což pak ruší výhodu v podobě snadného a rychlého překonání.

Jakým způsobem nejraději či nejčastěji chráníte lano Vy? O své zkušenosti se podělte v komentářích.

Ondřej Belica, 15. 6. 2020
https://www.facebook.com/lezectvi.cz/posts/882967365518943